ASEP WINDOW 1 PV MAINSTREAMING - COTELCO
### Membership No. Member Consumer Name
SHS Reference No. Acceptance (DR)
Date
IAS No. Installation
Date
IVR No. Verification
Date
Reverification
Date
Remarks
1 21100026 Bustillos, Mariano DRLOT10001 CL124700001 April 30, 2018 IVR31100026 April 30, 2018 =>
2 21100000 Banggaan, Vivian B. DRLOT10002 CL124700002 May 01, 2018 IVR31100100 May 01, 2018 =>
3 21100099 Aglang, Jimboy B. DRLOT10003 CL124700003 May 01, 2018 IVR31100099 May 01, 2018 =>
4 21100081 Serrano, Jupiter DRLOT10004 CL124700004 May 01, 2018 IVR31100081 May 01, 2018 =>
5 21100079 Dom, Rosalina DRLOT10005 CL124700005 April 24, 2018 IVR31100079 April 24, 2018 =>
6 21100093 Cadunggan, Leoncio K. DRLOT10006 CL124700006 April 30, 2018 IVR31100093 April 30, 2018 =>
7 21100057 Cadunggan, Edmond DRLOT10007 CL124700007 April 30, 2018 IVR31100057 April 30, 2018 =>
8 21100058 Alcayno, Lilia DRLOT10008 CL124700008 April 30, 2018 IVR31100058 April 30, 2018 =>
9 21100043 Tautauan, Margarita DRLOT10009 CL124700009 April 30, 2018 IVR31100043 April 30, 2018 =>
10 21100091 Pansob, Sario DRLOT10010 CL124700010 April 25, 2018 IVR31100091 April 25, 2018 =>
11 21100009 Cadunggan, Andrina DRLOT10011 CL124700011 April 30, 2018 IVR31100009 April 30, 2018 =>
12 21100075 Aldamar, Carlito DRLOT10012 CL124700012 April 30, 2018 IVR31100075 April 30, 2018 =>
13 21100007 Bansilan, Rosita S. DRLOT10013 CL124700013 April 25, 2018 IVR31100007 April 25, 2018 =>
14 21100094 Arimao, Marry ann G. DRLOT10014 CL124700014 April 30, 2018 IVR31100094 April 30, 2018 =>
15 21100022 Ekling, Merlita DRLOT10015 CL124700015 April 24, 2018 IVR31100022 April 24, 2018 =>
16 21100054 Pili, JanJan DRLOT10016 CL124700016 April 25, 2018 IVR31100054 April 25, 2018 =>
17 21100040 Pansob, Langging DRLOT10017 CL124700017 April 25, 2018 IVR31100040 April 25, 2018 =>
18 21100005 Cantomayor, Dennis L. DRLOT10018 CL124700018 April 25, 2018 IVR31100005 April 25, 2018 =>
19 21100073 Caballero, Jun Jover DRLOT10019 CL124700019 April 25, 2018 IVR31100073 April 25, 2018 =>
20 21100021 Camad, Morito DRLOT10020 CL124700020 April 24, 2018 IVR31100021 April 24, 2018 =>
21 21100020 Salvaloza, Archie B. DRLOT10021 CL124700021 April 24, 2018 IVR31100020 April 24, 2018 =>
22 21100074 Camad, Amalia DRLOT10022 CL124700022 April 25, 2018 IVR31100074 April 25, 2018 =>
23 21100078 Pandi, Rey N. DRLOT10023 CL124700023 May 01, 2018 IVR31100078 May 01, 2018 =>
24 21100032 Viscayno, Alma DRLOT10024 CL124700024 May 02, 2018 IVR31100032 May 02, 2018 =>
25 21100065 Gubat, Freddie DRLOT10025 CL124700025 May 02, 2018 IVR31100065 May 02, 2018 =>
26 21100008 Olama, Rico DRLOT10026 CL124700026 April 25, 2018 IVR31100008 April 25, 2018 =>
27 21100061 Eting, Pedela DRLOT10027 CL124700027 May 01, 2018 IVR31100061 May 01, 2018 =>
28 21100060 Paraon, Ando S. DRLOT10028 CL124700028 May 01, 2018 IVR31100060 May 01, 2018 =>
29 21100059 Labe, Marlon Sr. DRLOT10029 CL124700029 May 01, 2018 IVR31100059 May 01, 2018 =>
30 21100031 Omanan, Romeo B. DRLOT10030 CL124700030 May 01, 2018 IVR31100031 May 01, 2018 =>
31 21100029 Pandi, Mario N. DRLOT10031 CL124700031 May 02, 2018 IVR31100029 May 01, 2018 =>
32 21100028 Sangan, Alberto A. DRLOT10032 CL124700032 May 01, 2018 IVR31100028 May 02, 2018 =>
33 21100090 Mahulayon, Jerry DRLOT10033 CL124700033 April 25, 2018 IVR31100090 April 25, 2018 =>
34 21100056 Gumay, Kahilo DRLOT10034 CL124700034 April 25, 2018 IVR31100056 April 25, 2018 =>
35 21100050 Iwal, Antonia K. DRLOT10035 CL124700035 April 23, 2018 IVR31100050 April 23, 2018 =>
36 21100025 Andea, Elsa A. DRLOT10036 CL124700036 April 30, 2018 IVR31100025 April 30, 2018 =>
37 21100055 Caballero, Gregoria M. DRLOT10037 CL124700037 April 25, 2018 IVR31100055 April 25, 2018 =>
38 21100011 Labe, Arman P. DRLOT10038 CL124700038 May 01, 2018 IVR31100011 May 01, 2018 =>
39 21100095 Gumay, Peter M. DRLOT10039 CL124700039 April 30, 2018 IVR31100095 May 02, 2018 =>
40 21100072 Camino, Jurlyn A. DRLOT10040 CL124700040 April 24, 2018 IVR31100072 April 24, 2018 =>
41 21100027 Aguirre, Gema C. DRLOT10041 CL124700041 April 30, 2018 IVR31100027 April 30, 2018 =>
42 21100096 Caballero, Laida C. DRLOT10042 CL124700042 April 30, 2018 IVR31100096 April 30, 2018 =>
43 21100045 Cadunggan, Apolonio Sr. DRLOT10043 CL124700043 May 01, 2018 IVR31100045 May 01, 2018 =>
44 21100092 Aldamar, Eustaquia M. DRLOT10044 CL124700044 April 30, 2018 IVR31100092 April 30, 2018 => Duplicate IAS No. (Eustaquia Aldamar and Elardi C. Namansila)
45 21100076 Valente, Danilo D. DRLOT10045 CL124700045 April 30, 2018 IVR31100076 April 30, 2018 =>
46 21100042 Cadunggan, Apolonio Jr. DRLOT10046 CL124700046 April 30, 2018 IVR31100042 April 30, 2018 =>
47 21100016 Palao, Ruben DRLOT10047 CL124700047 May 04, 2018 IVR31100016 May 04, 2018 =>
48 21100033 Manay, Love Joy U. DRLOT10048 CL124700048 May 04, 2018 IVR31100033 May 04, 2018 =>
49 21100023 Camad, Jerry B. DRLOT10049 CL124700049 April 30, 2018 IVR31100023 April 30, 2018 =>
50 21100041 Camad, Marlyn DRLOT10050 CL124700050 April 25, 2018 IVR31100041 April 25, 2018 =>
51 21100038 Anabod, Arnel DRLOT10051 CL124700051 April 25, 2018 IVR31100038 April 25, 2018 =>
52 21100015 Palao, Antonio O. DRLOT10052 CL124700052 May 04, 2018 IVR31100015 May 04, 2018 =>
53 21100024 Abatayo, Remedios A. DRLOT10053 CL124700053 April 30, 2018 IVR31100024 April 30, 2018 =>
54 21100030 Pandi, Alex B. DRLOT10054 CL124700054 May 01, 2018 IVR31100030 May 01, 2018 =>
55 21100084 Namansila, Carlos DRLOT10055 CL124700055 April 23, 2018 IVR31100084 April 23, 2018 =>
56 21100013 Caballero, Arlene E. DRLOT10056 CL124700056 May 02, 2018 IVR31100013 May 02, 2018 =>
57 21100035 Pandi, Vinny B. DRLOT10057 CL124700057 April 24, 2018 IVR31100035 April 24, 2018 =>
58 21100001 Namansila, Elardi C. DRLOT10058 CL124700058 April 20, 2018 IVR31100001 April 21, 2018 =>
59 21100077 Jimenez, Joelito DRLOT10059 CL124700059 May 02, 2018 IVR31100077 May 02, 2018 =>
60 21100049 Camisora, Arman DRLOT10060 CL124700060 May 02, 2018 IVR31100049 May 02, 2018 =>
61 21100034 Namansila, Judy-ann E. DRLOT10061 CL124700061 April 23, 2018 IVR31100034 April 23, 2018 =>
62 21100070 Pandi, Jimmy O. DRLOT10062 CL124700062 April 24, 2018 IVR31100070 April 24, 2018 =>
63 21100017 Lapinday, Jumer H. DRLOT10063 CL124700063 April 23, 2018 IVR31100017 April 23, 2018 =>
64 21100006 Liawan, Rosita U. DRLOT10064 CL124700064 April 25, 2018 IVR31100006 April 25, 2018 => Duplicate IAS No. (Liawan, Rosita U. And Camino, Jurlyn A.)
65 21100083 Palao, Jimmy O. DRLOT10065 CL124700065 May 04, 2018 IVR31100083 May 04, 2018 =>
66 21100069 Enoc, Fernando DRLOT10066 CL124700066 April 24, 2018 IVR31100069 April 24, 2018 =>
67 21100089 Baguio, Amar DRLOT10067 CL124700067 April 25, 2018 IVR31100089 April 25, 2018 =>
68 21100067 Serrano, Melanie DRLOT10068 CL124700068 April 24, 2018 IVR31100067 April 24, 2018 =>
69 21100063 Camisora, Romulo DRLOT10069 CL124700069 May 02, 2018 IVR31100063 May 02, 2018 =>
70 21100064 Cagumban, Roselyn DRLOT10070 CL124700070 May 02, 2018 IVR31100064 May 02, 2018 =>
71 21100004 Ansil, David DRLOT10071 CL124700071 April 24, 2018 IVR31100004 April 24, 2018 =>
72 21100088 Rubito, Cuson S. DRLOT10072 CL124700072 April 25, 2018 IVR31100088 April 25, 2018 =>
73 21100048 Niro, Emma DRLOT10073 CL124700073 May 02, 2018 IVR31100048 May 02, 2018 =>
74 21100071 Catili, Jan Jan DRLOT10074 CL124700074 April 24, 2018 IVR31100071 April 24, 2018 =>
75 21100052 Ansil, Jomar DRLOT10075 CL124700075 April 24, 2018 IVR31100052 April 24, 2018 =>
76 21100037 Bandang, Roy N. DRLOT10076 CL124700076 April 24, 2018 IVR31100037 April 24, 2018 =>
77 21100044 Labe, Jomar A. DRLOT10077 CL124700077 May 01, 2018 IVR31100044 May 01, 2018 =>
78 21100036 Odas, Edgar DRLOT10078 CL124700078 April 24, 2018 IVR31100036 April 24, 2018 =>
79 21100098 Arquillano, Edgar M. DRLOT10079 CL124700079 May 01, 2018 IVR31100098 May 01, 2018 =>
80 21100047 Liawan, Aquino P. DRLOT10080 CL124700080 May 01, 2018 IVR31100047 May 01, 2018 => Wrong IAS No./Correct IAS No. CL124700111
81 21100080 Olarte, Carmelita S. DRLOT10081 CL124700081 May 01, 2018 IVR31100080 May 01, 2018 =>
82 21100087 Milla, Joeben Joy S. DRLOT10082 CL124700082 April 24, 2018 IVR31100087 April 24, 2018 =>
83 21100019 Ombayo, Jerry N. DRLOT10083 CL124700083 April 24, 2018 IVR31100019 April 24, 2018 =>
84 21100012 Tiga, Lina O. DRLOT10084 CL124700084 May 01, 2018 IVR31100012 May 01, 2018 =>
85 21100097 Labe, Bandala A. DRLOT10085 CL124700085 May 01, 2018 IVR31100097 May 01, 2018 =>
86 21100039 Camad, Cawata C. DRLOT10086 CL124700086 April 25, 2018 IVR31100039 April 25, 2018 =>
87 21100046 Oquina, Hekler DRLOT10087 CL124700087 May 01, 2018 IVR31100046 May 01, 2018 => Wrong IAS No./Correct IAS No. CL124700112
88 21100010 Ombos, Robin A. DRLOT10088 CL124700088 May 01, 2018 IVR31100010 May 01, 2018 =>
89 21100082 Pulmones, Ruben G. DRLOT10089 CL124700089 May 02, 2018 IVR31100082 May 02, 2018 =>
90 21100018 Namansila, Lito B. DRLOT10090 CL124700091 April 23, 2018 IVR31100018 April 23, 2018 =>
91 21100002 Namansila, Julie D. DRLOT10091 CL124700092 April 23, 2018 IVR31100002 May 23, 2018 =>
92 21100068 Ubay, Durico C. DRLOT10092 CL124700093 April 24, 2018 IVR31100068 April 24, 2018 =>
93 21100003 Petilo, Jaqueline DRLOT10093 CL124700094 April 23, 2018 IVR31100003 April 23, 2018 =>
94 21100066 Paller, Naneza A. DRLOT10094 CL124700095 May 04, 2018 IVR31100066 May 04, 2018 =>
95 21100053 Sangan, Reco DRLOT10095 CL124700096 April 24, 2018 IVR31100053 April 24, 2018 =>
96 21100051 Molina, Merlita DRLOT10096 CL124700097 April 23, 2018 IVR31100051 April 23, 2018 =>
97 21100086 Ansil, Faustino P. DRLOT10097 CL124700098 April 24, 2018 IVR31100086 April 24, 2018 =>
98 21100062 Dapan, Elan S. DRLOT10098 CL124700099 May 01, 2018 IVR31100062 May 01, 2018 =>
99 21100085 Enoc, Florintino C. DRLOT10099 CL124700100 April 24, 2018 IVR31100085 April 24, 2018 =>
100 21100014 Lumanday, Ganatan, Arakan DRLOT10100 CL124700104 May 04, 2018 IVR31100014 May 04, 2018 =>